Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 83
Tháng 05 : 4.015
Năm 2022 : 26.469
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
10/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC  NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá   Năm học 2019 – 2020

 

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC 2019- 2020

 

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới