Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Tháng 05 : 4.009
Năm 2022 : 26.463

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày ban hành:
09/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC  NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá   Năm học 2019 – 2020

 

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC 2019- 2020

 

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới