Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Cao Ngạn

TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
tnn-tpthainguyen-thcscaongan@edu.viettel.vn