Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Tháng 05 : 4.010
Năm 2022 : 26.464
 • Dương Thị Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803822601
  • Email:
   bacaongan@gmail.com
 • Bùi Diễm Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên
  • Điện thoại:
   02803822601
  • Email:
   diemhanhphucha@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912212576
  • Email:
   01698402994thom@gmail.com
 • Vũ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn, Thư ký Hội đồng
  • Điện thoại:
   02803822601
  • Email:
   vuthihuong2703@gmail.com
 • Chu Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984603011
  • Email:
   thuydung201091@gmail.com
 • Vũ Thị Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975507798
  • Email:
   vulai2608@gmail.com Toán, Vật lý
 • Đào Thị Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   02803822601
  • Email:
   flowerthuythcscaongan@gmail.com Sinh học
 • Phan Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02803822601
  • Email:
   lanh28031988@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới