Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Tháng 05 : 4.009
Năm 2022 : 26.463
 09/08/21  3 CÔNG KHAI  133
http://THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 - 2021
 09/08/21  3 CÔNG KHAI  93
http://THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 - 2021
 09/08/21  3 CÔNG KHAI  122
http://THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 – 2021
 04/07/20  3 CÔNG KHAI  271
Biểu mẫu 10 ,Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020 
 04/07/20  3 CÔNG KHAI  245
Biểu mẫu 10 PHÒNG GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS CAO NGẠN THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018- 2019 STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1 Tốt (tỷ lệ so với tổng ...
 04/07/20  3 CÔNG KHAI  232
Biểu mẫu 12 PHÒNG GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS CAO NGẠN THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020 STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển ...
 04/07/20  3 CÔNG KHAI  268
Biểu mẫu 11 PHÒNG GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS CAO NGẠN THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020 STT Nội dung Số lượng Bình quân I Số phòng học 08 Số m2/học sinh II Loại phòng học - 1 Phòng học kiên cố 08 2m2 2 Phòng học bán kiên cố ...
 09/08/21  3 CÔNG KHAI  72
http://THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2019 – 2020
Video Clip
Văn bản mới